Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

 

Maloobchodné podmienky

 1. Rozsah platnosti

Tieto obchodné podmienky sú platné pre nákup tovaru v internetovom obchode agrochov.sk, ktorý prevádzkuje Peter Balušík-Agrochov, Okružná 942/28 029 01 Námestovo IČO:37730401 IČO DPH: SK 1043529916- (ďalej len "Predávajúci"). Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho (predávajúci) a kupujúceho (zákazník)

 1. Súhlas s obchodnými podmienkami

Použitím internetového obchodu agrochov.sk a nákupom prostredníctvom internetového obchodu agrochov.sk súhlasíte s našim nákupným a reklamačným poriadkom - obchodnými podmienkami. Prevádzkovateľ internetového obchodu agrochov.sk si vyhradzuje právo meniť tieto obchodné podmienky. Po akejkoľvek takejto zmene prevádzkovateľ zverejní zmenené obchodné podmienky na tejto stránke a tým o tejto zmene informuje užívateľa / zákazníka. Takto zverejnené obchodné podmienky sú považované za platné a nahrádzajú obchodné podmienky platné pred dátumom zmeny. Použitím internetového obchodu agrochov.sk a nákupom prostredníctvom internetového obchodu agrochov.sk súhlasíte s právom prevádzkovateľa na zmenu obchodných podmienok a so spôsobom informovania zákazníka o zmene.

 1. Objednávanie tovaru

Môžete využiť jeden z nižšie uvedených spôsobov objednanie tovaru:

poštou na adresu: Agrochov- Peter Balušík   Okružná 942/28    029 01  Námestovo
e-mail:                         agrochov@post.sk
sms-kou na číslo         0903 660 974
prostredníctvom webovej stránky 
www.agrochov.sk


 • -prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky je možné objednať 
  aj tovar neuvedený v ponuke na týchto stránkach- na sklade máme niekoľkonásobne viac položiek z celého sortimentu , ktorým zásobujeme aj veľa maloobchodných prevádzok.

 • Všetky podané objednávky sú záväzné. Podaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami a s reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí. Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva vzniká v okamihu prevzatia objednávky predávajúcim. Podaním objednávky kupujúci dáva predávajúcemu súhlas k zhromažďovaniu a archivovaniu osobných údajov o kupujúcom a jeho nákupoch. / Pozri kapitolu GDPR/

 • Po dobu zaplatenia celej kúpnej ceny zostáva tovar majetkom predávajúceho. Expiračná doba tovaru je uvedená na každom tovare a je platná za podmienky predpísaného skladovania tiež uvedeného na tovare. U niektorých objednávok požadujeme zálohu alebo platbu vopred. Najčastejšie sa jedná o prípady objednávok tovaru vyrábaného na zákazku/napr. akváriové zostavy/. Výnimočne sa môže stať, že Vami objednaný tovar bude aktuálne vypredané. V takomto prípade Vám bude dodaný po vzájomnej dohode dodatočne. K cenám uvedeným pri výrobkoch účtujeme náklady na dopravu - poštovné podľa aktuálnych cenníkov. Maximálna hmotnosť jednej zásielky je 30kg./ 1 balík/ . Cena dopravy je tvorená súhrnom všetkých poplatkov súvisiacich s doručením zásielky.

 1. Storno objednávky

Storno / zrušenie objednávky zo strany zákazníka:
Odoslanú záväznú objednávku je možné stornovať len v prípade, ak už nedošlo k odoslaniu tovaru. Objednávku môžete stornovať prostredníctvom kontaktov uvedených v bode 3. Ak už bol tovar odoslaný a kupujúci už nemá o tovar záujem, je povinný tovar prevziať a následne využiť 14-dňovú lehotu na jeho vrátenie bez udania dôvodu. V prípade, že kupujúci odmietne tovar od prepravnej služby prevziať, bude uplatnená zmluvná pokuta, storno poplatok, v plnej výške objednávky. Neuhradené storno poplatky odpredávame tretej strane. 

Storno / zrušenie objednávky zo strany predávajúceho:
Vyhradzujeme si právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

 • Údaje zadané pri objednaní sú neúplné alebo vzbudzujú pochybnosť o skutočnom úmysle zákazníka objednať tovar. O tomto odmietnutí zašleme informáciu na e-mailovú adresu zákazníka.

 • Tovar sa už nevyrába alebo nedodáva. V takom prípade bude po vzájomnej dohode dodaný tovar, ktorý nahrádza objednaný tovar.

 • Objednávka nespĺňa minimálny limit alebo cena tovaru je nižšia ako cena poštovného – tovar bude zaslaný len po telefonickom potvrdení objednávky.

 • Firma AGROCHOV si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť z                   akýchkoľvek dôvodov.

 1. Doručenie tovaru

Štandardné doručenie na území Slovenskej republiky:

 • Kuriérom QDL- za ceny uvedené pri objednávke-jednotlivé balíky po 30 kg

 • Vyzdvihnutie v sklade Agrochov- Vodárenská 5005 Námestovo.

Odberateľ si vyslovuje súhlas s odovzdaním informácií potrebných pre doručenie prepravcovi. Jedná sa najmä o adresu doručenia. Možno tiež dohodnúť individuálne doručenia tovaru. Podmienkou pri objednávaní prostredníctvom kuriéra je napísať svoje telefónne číslo, na ktorom ste v pracovnej dobe dosiahnuteľný, aby vás kuriér mohol vopred informovať a dohodnúť čas odovzdania zásielky! 
Budete mať garanciu, že tovar sa čakaním neznehodnotí a dostanete ho najrýchlejšou cestou. V prípade neuvedenia spôsobu dodania, Vám tovar bude doručený najlacnejším spôsobom.

 

 1. Dodacie termíny

Spravidla je tovar zasielaný do 24 hodín.  Pri dokončení objednávky môžete zadať dátum, kedy si prajete tovar doručiť a našou snahou bude vášmu želanie splniť

 1. Platba za tovar

Štandardné spôsoby platieb za tovar:

 • Platba na dobierku prepravnej spoločnosti.

 • Platba v hotovosti alebo kartou  pri osobnom odbere tovaru.

 • Platba bezhotovostným prevodom pred dodaním tovaru - platbu poukážete pred dodaním tovaru na náš účet. Všetky inštrukcie pre platbu obdržíte e-mailom.

Pri využití všetkých spôsobov platby si vyhradzujeme právo zmeny cien. Platné ceny Vám sú potvrdené v okamihu potvrdenia objednávky. Možno tiež dohodnúť individuálne platobné podmienky.

 1. Lehota na vrátenie tovaru

Ak je kupujúcim fyzická osoba - spotrebiteľ, kúpna zmluva má charakter spotrebiteľskej zmluvy, ktorá bola uzavretá pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku. V zmysle § 12 zákona č. 108/2000 o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji Z. z. je kupujúci oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru. Ak sa tak rozhodnete, kontaktujte nás písomne (e-mail) a uveďte, že žiadate o odstúpenie od kúpnej zmluvy s uvedením  dátumu nákupu a Vášho čísla účtu pre vrátenie peňazí. Tovar zašlite  späť na našu adresu. Tovar musí byť kompletný a v stave, v akom ste ho prevzali pri dodávke, tzn. nesmie byť rozbalený ani používaný alebo inak znehodnotený. Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar zašleme poukážkou alebo prevodom na Váš účet a to najneskôr do 15 pracovných dní po fyzickom prebratí tovaru. Tovar neposielajte na dobierku, nebol by prijatý. Odporúčame Vám zasielaný tovar poistiť.

 1. Reklamácie škôd vzniknutých pri doprave

Pri prevzatí zásielky je kupujúci povinný prekontrolovať stav zásielky, najmä neporušenosť obalu, mechanické poškodenie balíka, a pod. a odmietnuť prevzatie neúplnej alebo poškodenej zásielky. Neúplnú alebo poškodenú zásielku je nutné ihneď telefonicky oznámiť predávajúcemu a spísať s dopravcom zápis o škode a tento do 24 hodín zaslať faxom alebo e-mailom predávajúcemu. V prípade prevzatia pri preprave poškodenej zásielky od dopravcu nemá kupujúci žiadne nároky na reklamácie poškodenej zásielky voči predávajúcemu.

 1. Reklamácie chýb dodaného výrobku

Kupujúci je povinný prezrieť tovar bezprostredne pri jeho prevzatí / rozbalení, v každom prípade pred jeho prvým použitím, najneskôr však do 3 dní od prevzatia tovaru./ Ak sa zistí akékoľvek poškodenie - najmä mechanické poškodenie, informuje kupujúci písomne o zistených závadách predávajúceho.  Reklamácie sa vzťahujú na závady spôsobené chybou materiálu, prípadne výrobnou vadou, podľa platných zákonov. Zásielka musí obsahovať aj písomný popis reklamovanej závady s podpisom zákazníka. Najneskôr do piatich pracovných dní od uplatnenia reklamácie Vás budeme informovať o spôsobe vybavenia reklamácie. Za deň uplatnenie reklamácie sa považuje deň prevzatia reklamovaného tovaru dodávateľom z rúk prepravcu vrátane potrebných dokladov. Lehota na vybavenie reklamácie začína tiež plynúť dňom uplatnenia reklamácie.  Reklamáciu nám prosím oznámte najprv telefonicky a potom e-mailom. Predávajúci rozhodne, či bude treba reklamovaný tovar doručiť predávajúcemu. Ak áno, reklamovaný tovar zašlite na adresu  Agrochov, Vodárenská 5005   029 01 Námestovo nie ako dobierku. Pokiaľ bude Vaša reklamácia vybavená kladne, bude Vám obratom zaslaný nový tovar alebo vrátené peniaze. Pokiaľ bude reklamácia odmietnutá, tovar Vám na Vaše náklady zašleme späť. Lehota na vybavenie reklamácie je 30 dní a začína plynúť dňom uplatnenia reklamácie.