Rebel Čmelíkostop 500 ml

Kód: 1832
Neohodnotené
€12,63 €10,53 bez DPH
Skladom (2 ks)

Detailné informácie

Podrobný popis

Návod na použitie: Pred použitím dôkladne pretrepte! Aplikujte po dôkladnej mechanickej očiste na steny a zariadenia chovných priestorov. Neaplikovať na potravinové zvieratá av ich prítomnosti, po zaschnutí prípravku možno zvieratá naskladniť.

Účinnosť: pôsobí až 6 mesiacov. Pri silnom zamorení opakujte postrek po 3 mesiacoch. Spotreba prípravku je 1 liter na 7 – 10 m2. Skladovanie: v uzavretých originálnych obaloch oddelene od potravín, nápojov a krmív pri teplote do +25 °C.

Upozornenie: Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym použitím prípravku. Nepoužívajte vo voľnej prírode ani na priame ošetrenie ľudí a zvierat.

Záručná doba: 18 mesiacov odo dňa výroby (viď číslo šarže) pri dodržaní skladovacích podmienok. Používajte tento prípravok bezpečne. Pred použitím si vždy pozorne prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o prípravku.

Obsahuje: 0,10 g/kg deltametrín; 3,1 g/kg piperonylbutoxid.

R-vety: Veľmi toxický pre vodné organizmy, môže vyvolať dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnom prostredí.

S-vety: Skladujte mimo dosahu detí.

Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami. Nevylievajte do kanalizácie. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Pozri špeciálne pokyny alebo karty bezpečnostných údajov.

Prvá pomoc: Pri nadýchaní odviesť postihnutého na čerstvý vzduch. Pri zasiahnutí očí dôkladne vypláchnuť vodou. Pri zasiahnutí kože umyť vodou. Pri požití vypláchnuť ústa vodou, vypiť asi 1/2 litra vody, nevyvolávať zvracanie. Pri zdravotných problémoch po manipulácii s prípravkom vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte obal prípravku.

Likvidácia: Prázdny obal aj obal so zvyškami prípravku odovzdajte na miesto určené obcou na odkladanie nebezpečných odpadov. Balenie: 500 ml

Karta bezpečnostných údajov

Dodatočné parametre

Kategória: Hydina
Hmotnosť: 0.5 kg

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Nevypĺňajte toto pole: